Welkom bij Heyhoef-Backstage.

Wij vinden het belangrijk dat onze bezoekers op een aangename en veilige manier kunnen genieten van een geweldig concert. Daarom attenderen wij u graag op de volgende huisregels.

Toegang

 • Met een geldig toegangsbewijs of op basis van vermelding op de gastenlijst.
 • Geen toegang voor personen die zichtbaar onder invloed van alcohol of drugs zijn.
 • Geen toegang voor personen die de veiligheid of sfeer binnen bedreigen.
 • Bij controle is medewerking verplicht.

Dit mag niet

 • Onder 18 jaar geen alcohol.
 • Verboden om te roken binnen de locatie.
 • Verboden te handelen in soft- en harddrugs en gebruik van gebruik van harddrugs.
 • Verbod op wapenbezit en gevaarlijke voorwerpen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
 • Verboden om professionele foto-, video- of audioapparatuur mee naar binnen te nemen en te gebruiken zonder afstemming met de organisatie.

Veiligheid

 • Instructies van medewerkers en vrijwilligers dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Toegang is geheel voor eigen risico.

This venue is free of Dutch disease

Gedrag en respect

 • Toon respect voor bezoekers, artiesten, medewerkers, gebouw en omwonenden.
 • Wij zijn een muziekpodium en geen kroeg. Bij ons stellen we de muziekbeleving en het genot van een goed concert als prioriteit. Derhalve stellen we het op prijs dat er volle aandacht is voor de artiest(en) en het optreden niet verstoord wordt door onderlinge (luidruchtige) conversaties in het publiek.
 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Hiermee bedoelen we racistische, seksistische, beledigende, discriminerend opmerkingen, ongewenst intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld.
 • Houd rekening met invalide bezoekers. Ook hen willen we een fijne avond bezorgen.
 • Heyhoef-Backstage is te gast in wijkcentrum Heyhoef. Dat is eigendom van van stichting ContourdeTwern. Daarom gaan we zuinig om met de aan ons beschikbaar gestelde ruimte en materiaal. Dat verwachten wij ook van onze bezoekers.

Garderobe

 • Voor u is een garderobe beschikbaar die door de vrijwilligers van Heyhoef-Backstage beheerd wordt. Kosten daarvan zijn beperkt.
 • Heyhoef-Backstage is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van of schade aan in beheer gegeven kleding of eigendommen. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor vermiste, verloren, zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de bezoekers.

Munten

 • Drankverkoop alleen middels munten die verkrijgbaar zijn bij de muntenkassa. Munten zijn in te leveren bij alle optredens van Heyhoef-Backstage en minimaal 1 jaar geldig. Aangekochte munten worden in principe niet teruggenomen.

Overig

 • Uitgestelde of geannuleerde optredens kunnen alleen worden terugbetaald op vertoon van een geldig ticket.
 • Bezoekers stemmen stilzwijgend in met het gebruik van foto-, film- en geluidsopnamen die in het gebouw worden gemaakt bij de optredens.
 • Bij duidelijke overtreding van deze huisregels wordt de toegang ontzegd. Er wordt geen geld teruggegeven.
 • Met het betreden van het gebouw geeft de bezoeker aan op de hoogte te zijn van deze huisregels.

Veel plezier.