De stichting Backstage Bridges is een instelling zonder winstoogmerk die zich ten doel heeft gesteld om op regelmatige basis concerten onder de naam ‘Heyhoef Backstage’, ‘Heyhoef CoolVibes’ & “Heyhoef Muziekfabriek’ te organiseren. Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft en vanaf datum 22 mei 2021 de ANBI status heeft, publiceren wij de volgende gegevens.

Gegevens
Naam van de stichting : Stichting Backstage Bridges
KvK nummer: 82082987
RSIN nummer : 862329735
Vestigingsadres: Mostheuvelstraat 109, 5045 DP Tilburg
Telefoonnummer: 0630811321
Email : info@heyhoef-backstage.nl

Doel van de stichting
Het ontwikkelen, bevorderen en aanbieden van diverse culturele activiteiten, met name op het gebied van nationale en internationale Roots-Blues-Americana en Soul muziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Activiteiten die de stichting ontplooit om het doel te bereiken
Middels de drie belangrijkste projecten ‘Heyhoef-Backstage’, ‘Heyhoef-Muziekfabriek’ en ‘Heyhoef-CoolVibes’ voeren wij activiteiten uit om onze doelstelling te verwezenlijken. Daarnaast participeren we in het Tilburgse ‘Better Get Hit Festival’ en in diverse lokale stadsdeel Reeshof evenementen met een cultureel karakter.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: John Maes
Secretaris: Theo Vervoort
Penningmeester: Marco Mols
Bestuurder: Arnold Schreurs
Bestuurder: Leon Dona

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan Stichting Backstage Bridges